خبر خوب از خارج از کشور

چند ماه پیش، 21 مجموعه از درب مهر و موم باد تولید شده توسط طلایی درب به مشتری ما، بهارات زیست فناوری هند، واقع در حیدرآباد هند حمل شد. این درب برای یک پروژه تاسیسات مهار بالا هستند. ما مهندس ما به سایت ارسال و تیم مشتری را به پایان برساند نصب و راه اندازی درب ما کمک کرد. پس از دو ماه کار سخت، در حال حاضر آنها در حال کار بسیار خوب است. ما با مشتری ما دوباره کار خواهد کرد و شروع به پروژه فاز دوم خیلی زود.

NEW2 (1)     15a6ba392


زمان ارسال: ژوئن-18-2018
واتساپ چت آنلاین!