Tin tốt từ nước ngoài

Vài tháng trước, 21 bộ cửa con dấu thổi phồng sản xuất Golden Door đã được vận chuyển đến khách hàng của chúng tôi, Bharat BIOTECH ẤN ĐỘ, nằm ở Hyderabad Ấn Độ. Những cửa là dành cho một dự án cơ sở ngăn chặn cao. Chúng tôi đã gửi kỹ sư của chúng tôi vào trang web và giúp đội bóng của khách hàng để hoàn tất việc lắp đặt cửa của chúng tôi. Sau hai tháng làm việc chăm chỉ, bây giờ họ đang làm việc rất tốt. Chúng tôi sẽ làm việc với khách hàng của chúng tôi một lần nữa và khởi động dự án giai đoạn thứ hai rất sớm.

new2 (1)     15a6ba392


post time: Jun-18-2018
WhatsApp Online Chat!